Impressum Kontakt
Google+

Team

Дипл. инж. Стилиян Сълов, роден на 09.03.1956 г.
Над 30 годишен опит в строителството. Технически ръководител в България и Русия 1977-1989 г., директор строителство 1990-1992 г., управител на строителна фирма от 1993 г. Ръководител строителни проекти в Германия за периода 1997-2007 г.

Людмил Ценов, роден на 14.07.1959 г.
Работи в строителния бранш от 1982 г. От 1994 до 2006 г. е ръководител на строителни обекти в Германия. От 2007 г. е групов обектов ръководител на проектите на фирмата в България.