Impressum Kontakt
Google+

ТД „Сълов“ ООД е регистрирано по фирмено дело 545/2001. Дружеството е активно на строителния пазар от 2004 година. Основната му дейност е проектиране, строителство и строително предприемачество.
Фирма „Сълов“ е специализирана в комплексно изграждане на жилищни и обществени сгради. Вписана е в Централния Професионален Регистър на Строителя в България за изпълнение на строежи IV - V категория.
Строителната дейност се управлява от инж Стилиян Сълов с над 30 годишен опит в строителството като технически ръководител, ръководител строителни проекти в Германия и управител на строителна фирма. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти както за груб строеж, така и за довършителни работи и инсталации.
За последните няколко години фирмата се утвърди в бранша, акцентирайки на функционално, стилно и качествено строителство. В изгражданите от нас обекти влагаме съвременни висококачествени материали и технологии, използваме специализирана техника, спазвайки строителните нормативи.
Фирмата разполага със собствени кулокран, кофражна техника и малка механизация.